Der er tale om en underskudshandel (nødlidende handel), hvis sælgers samlede gæld i ejendommen er større end købesummen. Når der foreligger en underskudshandel, kan handlen ikke gennemføres, medmindre sælgers bank giver deres tilladelse hertil. Det er sælgers, dvs. i praksis mæglers ansvar, at indhente sælgers banks tilladelse. Hvis sælgers bank imidlertid ikke vil give tilladelse til handlen (og dvs. ikke vil acceptere underskuddet), kan handlen ikke gennemføres.