GODE RÅD VED UNDERSKUDSHANDEL

Vilsøe Boligadvokater er Danmarks største advokatfirma inden for juridisk rådgivning til private om køb og salg af fast ejendom.

Med mere end 20 års erfaring står vi for alt i processen, så du trygt kan læne dig tilbage. Du betaler kun for vores ydelser, hvis handlen går igennem!

Her giver vi dig gode råd ved underskudshandler. Læs andre gode råd i menuen til venstre.

Hvad er en underskudshandel?

Der er tale om en underskudshandel (nødlidende handel), hvis sælgers samlede gæld i ejendommen er større end købesummen.

Når der foreligger en underskudshandel, kan handlen ikke gennemføres, medmindre sælgers bank giver deres tilladelse hertil.

Det er sælgers (i praksis mæglers ansvar) at indhente sælgers banks tilladelse. Hvis sælgers bank imidlertid ikke vil give tilladelse til handlen (og ikke vil acceptere underskuddet), kan handlen ikke gennemføres.

Hvorfor opstår en underskudshandel?

En underskudshandel ses ofte i kølvandet på en inflation på boligmarkedet, hvorved ejendomspriserne i en periode stiger for derefter at stagnere eller falde. Det er i disse ”down”-perioder, at risikoen for en underskudshandel er størst.

Som udgangspunkt er der altid en eller anden form for udvikling i og på boligmarkedet. Det er helt naturligt. Men i tider med inflation kan sådan en udvikling medføre, at en bolig handles for mere, end hvad den samme bolig vurderes til blot få år efter.

Under den finansielle krise tilbage i 2008/2009 så man en stigning i antallet af boliger, der faldt markant i værdi, fordi de var handlet i en periode med højkonjunktur.

Denne periode endte – desværre, for mange boligejere – brat, da den amerikanske bank Lehman Brothers måtte begære sig konkurs.

Andre tilfælde af underskudshandler

Det er dog ikke kun på makroøkonomisk plan, at der kan opstå en underskudshandel. Fænomenet kan også ses, hvis man er nødt til at sælge sin bolig relativt kort tid efter man har købt den.

Det er som bekendt ikke gratis at optage lån. Dermed vil de fleste, som er nødt til at sælge igen kort efter anskaffelse, opleve et tab.

Dette er de facto en underskudshandel. Også selv om boligens værdi ikke nødvendigvis er faldet, fordi de samlede indtægter i forbindelse med et salg ikke vil dække sælgers samlede gæld.

Frygt ikke for underskudshandel

Som hovedregel bør du som potentiel køber ikke frygte for en underskudshandel. Det er naturligvis svært at spå om fremtiden, hvorfor det selvsagt heller ikke er til at sige, hvorvidt du – af den ene eller anden årsag – kan ende i en underskudshandel, men det er ikke noget, du bør frygte.

Dels er det faktum, at en bolig falder i værdi, kun et reelt problem, hvis du er nødt til at sælge den. Og dels sikrer de nye finansieringsregler for boliger, at du som køber er bedre rustet til at klare eventuelle udfordringer.

At du ikke skal frygte en underskudshandel, betyder ikke, at du ikke skal være omhyggelig og forsøge at undgå det.

Derfor er det en god idé at kontakte din bank så tidligt i forløbet som muligt. På den måde får du et komplet og fuldstændigt økonomisk overblik forud for en bolighandel.

Det kan bl.a. være svar på:

  • Hvad har du råd til at købe for?
  • Hvad har du råd til at sidde for?
  • Hvad betyder det for dig, hvis renten stiger eller falder?

Som nævnt er det svært at spå fuldstændigt om fremtiden, hvorfor det heller ikke er nemt at fastslå præcis, hvordan udviklingen kommer til at være på boligmarkedet.

Sikkert er det dog, at du med en vis portion rettidig omhu samt økonomisk kortlægning og forberedelse kan ruste dig selv bedst muligt.

Hos Vilsøe Boligadvokater hjælper vi dig naturligvis i alle aspekter af din bolighandel.

Kontakt os uforpligtende

Vi hjælper dig med at holde overblikket, og vi gennemgår alle dokumenter fra a-z, så du kan føle dig tryg.

Kontakt os til en helt uforpligtende snak i dag.