Der er tale om en underskudshandel (eller en nødlidende handel), hvis sælgers samlede gæld i ejendommen er større end købesummen. Når der foreligger en underskudshandel, kan handlen ikke gennemføres, medmindre sælgers bank giver deres tilladelse hertil. Det er sælgers, dvs. i praksis mæglers ansvar, at indhente sælgers banks tilladelse. Hvis sælgers bank imidlertid ikke vil give tilladelse til handlen (og dvs. ikke vil acceptere underskuddet), kan handlen ikke gennemføres.

For andre gode råd, anvend menuen til venstre.