• Vi gennemgår købsaftalen og alle ejendommens dokumenter og rådgiver dig om indholdet heraf
  • Vi har kontakten til ejendomsmægler med henblik på pris- og vilkårsforhandling
  • Vi rådgiver om finansiering og har kontakt til din bank
  • Vi udarbejder skøde, sørger for tinglysning og laver refusionsopgørelse mv.

For yderligere specifikation se RÅDGIVNINGSAFTALE