Er i ikke gift når I køber bolig?

Lever I papirløst sammen, er der en lang række forhold, I bør tage stilling til. I skal være klar over, at uanset hvor længe I bor sammen, kommer I ikke automatisk til at arve hinanden. Dette kan få stor betydning for jer og jeres økonomi, især når I køber fast ejendom sammen. Kontakt os for nærmere rådgivning om arveforhold og om udarbejdelse af testamente, således at vi kan være med til, at I sikrer hinanden bedst muligt.

Vi kan også rådgive jer om udarbejdelse af en samejeoverenskomst, som regulerer jeres indbyrdes forhold, når I ejer en ejendom sammen, både for så vidt angår mens I bor sammen (deler I f.eks. alle udgifter ligeligt), men også regulerer jeres forhold, hvis I går fra hinanden. Når I ejer en ejendom sammen, skal alle beslutninger om ejendommen træffes i enighed. Men hvis I ikke kan blive enige, hvis I går fra hinanden, kan den ene af parterne forhindre et salg af ejendommen, medmindre man på forhånd har aftalt nogle spilleregler herfor. Dette kan gøres i en samejeoverenskomst. Kontakt os for en nærmere drøftelse af indholdet af og udarbejdelse af en samejeoverenskomst.