Et af vores gode råd er, at du kontakter os, inden du underskriver købsaftalen. Hvis dette ikke er muligt, foreslår vi, at du underskriver købsaftalen med et såkaldt advokatforbehold.

Hvis du underskriver købsaftalen med et advokatforbehold, bedes du straks få ejendomsmægleren til at sende os en kopi af købsaftalen med bilag. Samtidig bedes du kontakte os, så vi ved, at der er en købsaftale på vej til os. På denne måde sikres, at vi kan overholde vores indsigelsesfrist i h.t. advokatforbeholdet.

For andre gode råd, anvend menuen til venstre.