Køb af fast ejendom

Har du fundet dit (eller jeres) nye fremtidige hjem? Måske leder du efter en lejlighed til din søn eller datter? Eller er du faldet for et fantastisk sommerhus? Uanset hvad dit købemotiv er, så har vi hos Vilsøe Boligadvokater kompetencerne til at hjælpe dig med alt det juridiske, ud fra netop din situation.

Vi ved, hvad du skal være opmærksom på, så kontakt os inden du underskriver!

Eller ring på 70 27 17 07
Forside 5 Ydelser 5 Køb af fast ejendom
Vilsøe Boligadvokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet
Advokaterne hos Vilsøe Boligadvokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Har du fundet dit nye fremtidige hjem?

Måske leder du efter en lejlighed til din søn eller datter? Eller er du faldet for et fantastisk sommerhus? Uanset hvad dit købemotiv er, så har vi hos Vilsøe Boligadvokater kompetencerne til at hjælpe dig med alt det juridiske, ud fra netop din situation.

Vi ved, hvad du skal være opmærksom på, så ring til os inden du underskriver!

Der er meget jura forbundet med køb af fast ejendom

Det er ikke et lovkrav, at du skal bruge en boligadvokat, men det er en god idé at gøre det. Dels fordi vi har den fornødne erfaring og ekspertise med de juridiske aspekter, men også fordi det kan give dig en indre ro.

For langt de fleste mennesker er det at flytte en stor beslutning. Og uanset om man er køber eller sælger, er det også en stor økonomisk beslutning at handle med fast ejendom.

 

Vi hjælper dig med alle aspekter

Uanset hvor i processen du er – og uanset om du er køber eller sælger – kan vi hjælpe. Vi kan rådgive dig, hvis du overvejer at gennemføre et selvsalg. Vi kan hjælpe dig, hvis du ønsker at købe en bolig. Og vi kan også hjælpe dig, hvis du blot overvejer at købe eller sælge.

Vi er Danmarks største advokatkontor med speciale i køb og salg af fast ejendom, og kan give dig det juridiske overblik.

Læs mere om de forskellige ejendomstyper i menuen til højre.

Download en gratis købervejledning

Sådan er forløbet i en ejendomshandel

Når du skal købe fast ejendom, er der en lang række punkter man skal igennem. Hos Vilsøe Boligadvokater hjælper vi dig trygt igennem din bolighandel fra start til slut, og vi varetager alle de juridiske aspekter i fm. din bolighandel. Visse elementer er mere generelle end andre, og dermed kan man forvente følgende forløb i sin ejendomshandel for ejerboliger:

  1. Købsaftale underskrives af køber.
  2. Købers advokat gennemgår sammen med køber købsaftalen og andre dokumenter vedrørende ejendommen og godkender købsaftalen over for mægler, eventuelt med ændringer, som anføres i et godkendelsesbrev. Dette kan også ske, inden købsaftalen underskrives. Hvis køber underskriver købsaftalen, inden den er gennemgået af advokat, bør der ALTID indsættes et såkaldt advokatforbehold i købsaftalen.
  3. Når købsaftalen er underskrevet af begge parter, deponeres udbetalingen, og købers bank stiller garanti for restkøbesummen.
  4. Køber tager i samråd med sit pengeinstitut og/eller advokat stilling til finansiering af ejendommen, herunder om der skal foretages kurssikring. Dette kan også ske på et tidligere tidspunkt.
  5. Købers advokat opretter skøde digitalt på www.tinglysning.dk til købers og sælgers signering (NemID) og derefter til tinglysning cirka 2-4 uger før overtagelsesdagen.
  6. Købers bank tinglyser og hjemtager købers lån, og sælgers bank indfrier og aflyser sælgers lån. Parternes banker koordinerer internt overførsel af tinglysningsafgift fra sælgers lån til købers lån.
  7. Køber og sælger foretager i fællesskab på overtagelsesdagen/dispositionsdagen aflæsning af vand, el, gas, olie mv. og meddeler ejerskifte til de relevante forsyningsselskaber. Resultatet af vandaflæsning og eventuel olieaflæsning meddeles købers advokat (gælder ikke for ejerlejligheder) til brug for udarbejdelse af refusionsopgørelsen.
  8. Købers advokat udarbejder refusionsopgørelse, som sendes til købers og sælgers underskrift.
  9. Tinglyst skøde sendes til køber, og handelen frigives, eventuelt med tilbageholdelse af et mindre beløb til sikkerhed for en eventuel refusionssaldo i købers favør, hvis refusionsopgørelsen ikke er godkendt på dette tidspunkt. Handelen kan forventes afsluttet ekspeditionsmæssigt cirka 4-6 uger efter overtagelsesdagen.