Vores priser

VORES PRISER PR. 1. JANUAR 2017 ER FØLGENDE (INCL. MOMS):

Enfamilieshus/villalejlighedkr. 10.500
Færdighusprojekt (1)kr. 10.500
Ejerlejlighedkr. 9.500
Andelsboligkr. 8.000
Sommerhuskr. 9.000
Liebhaverbolig (2)kr. 13.500
Ungdomstilbud (3)kr. 8.000
Forældrekøbkr. 10.500
Byggegrundkr. 8.500
Entreprisekontrakt (4)kr. 10.500
Selvsalg (kun sælger) (5)kr. 10.500
Omskødning til medejer (6)kr. 6.500
Pris-Presser-Pakkenkr. 10.000
Testamenterfra kr. 4.000
Transport af ejerpantebrev (7)kr. 1.875
Samejeoverenskomst mellem samboendefra kr. 3.500
Ægtepagtfra kr. 4.000
Dødsbobehandling/retssagerEfter aftale
  1. Hvis sælger er Huscompagniet, Lind & Risør eller anden anerkendt udbyder, som anvender standardkontrakter.
  2. Ejendomme med en udbudspris på 7,5 kr. mio. og derover.
  3. Unge under 26 år, ved køb af ejerlejlighed.
  4. I det omfang den ikke er omfattet af ”Færdighusprojekt”.
  5. Sælger og køber har selv fundet hinanden, og vi laver “papirarbejdet” for sælger, mens køber er repræsenteret ved egen advokat.
  6. For eksempel omskødning mellem ægtefæller, herunder ved separation/skilsmisse.
  7. Dette gælder dog ikke transport af ejerpantebrev, som er håndpantsat til en ejerforening. For sådan ekspedition beregner vi os ikke særskilt honorar.

Om prislisten

Vores ydelser omfatter samtlige nødvendige advokatydelser i forbindelse med ejendomshandelen, herunder juridisk check af købsaftale og andre dokumenter, pris- og vilkårsforhandling, rådgivning om finansiering, forsikring mv., udarbejdelse af skøde og eventuelle sælgerpantebreve (der tillægges kr. 1.875 for udarbejdelse/ekspedition af allonge til ejerpantebrev, hvis dette ikke er håndpantsat til en ejerforening), tinglysning af dokumenter, udarbejdelse af refusionsopgørelse og færdigekspedition af ejendomshandelen i øvrigt. Ved forældrekøb omfatter vores ydelse tillige udarbejdelse af lejekontrakt, beregninger efter kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen samt information om skatteforhold, herunder reglerne om vedligeholdelsesfradrag, udfyldelse af selvangivelse mv. samt boligsikring. Eventuelle tvister vedrørende mangler ved ejendommen er ikke omfattet, men afregnes særskilt (der vil ofte kunne opnås retshjælpsdækning til en eventuel retssag).

Hvis handelen af den ene eller anden grund ikke kan gennemføres, skal du ikke betale vores salær (No buy – No bill-sikkerhed).