Køb af villa / enfamilieshus

At købe en villa er en stor beslutning, som ikke er så ligetil at fortryde igen. Udover køb af sommerhus og bil, er dét at købe en fast bolig blandt de største investeringer, du står overfor i dit liv. Derfor opstår der helt naturligt en del følelsesmæssige og økonomiske overvejelser. Her er det vigtigt, at du tænker dig godt om. Købet af en villa vil nemlig have stor indvirkning på dit liv i mange år. Selvom det kan være svært, er det vigtigt, at du slår koldt vand i blodet, inden du køber villaen. Går du ikke villaen efter i sømmene, kan du nemlig hurtigt ende med at købe for dyrt – eller at købe katten i sækken.

Vores boligadvokaters opgave er at sikre, at dette ikke sker for dig.

Eller ring på 70 27 17 07

Forside 5 Ydelser 5 Køb af fast ejendom 5 Køb af villa / enfamilieshus
Vilsøe Boligadvokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet
Advokaterne hos Vilsøe Boligadvokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Mere end 20 års erfaring med at rådgive om køb af villaer og enfamilieshuse

Vi ved, at det kan være svært at finde hoved og hale i de mange dokumenter, der hører med, når du skal købe din nye villa.

Vilsøe Boligadvokater har som noget særligt mere end 20 års erfaring med at rådgive i forbindelse med køb af villaer og enfamilieshuse.

Vores advokater sikrer, at du føler dig fuldstændig tryg ved købet af den nye villa – og at villaen i realiteten lever op til det, den giver sig ud for at være.

Vi gennemgår villaen fra a-z

Der findes en tårnhøj stak af dokumenter, du skal tage stilling til, når du skal købe en villa. Som kunde hos Vilsøe Boligadvokater kan du roligt overlade alt det praktiske til os, og vi guider dig sikkert igennem hele processen.

Det kan være meget vanskeligt at finde hoved og hale i de mange dokumenter, der hører med, når du skal købe villaen, og det er derfor noget, vores advokater hjælper dig med.

Vores mission er, at du skal føle dig helt tryg ved, at der er taget stilling til samtlige dokumenter – og at villaen i realiteten lever op til det, den giver sig ud for at være.

Med andre ord kan du med ro i maven købe villaen efter et samarbejde med os.

Download en gratis købervejledning

Hvad er din situation?

Der kan være mange grunde til, at du overvejer at købe en villa. Måske går du stadig og overvejer, om det er det rigtige for dig? Måske har du allerede fundet drømmevillaen, men har brug for rådgivning, inden du køber?

Uanset din situation kan vi hos Vilsøe Boligadvokater hjælpe dig sikkert gennem din ejendomshandel. Vi har stor erfaring med at rådgive forskellige kunder, der står forskellige steder i livet, og vi kan derfor også rådgive dig.

Sådan hjælper vi dig i forbindelse med køb af villa

Vi hjælper dig med at bevare overblikket over alle de juridiske aspekter i forbindelse med ejendomshandlen. Vi er også din faste sparringspartner, som du altid kan spørge til råds. Hvis du ønsker det, kan vi desuden fungere som kontaktperson til ejendomsmægler og bank. Det er således helt op til dig, hvor meget vi skal ind over processen.

Udover ovennævnte ydelser hjælper vi dig med:

 • Købsaftalen
 • Prisforhandling
 • Vilkårsforhandling
 • Finansiering
 • Tinglysning
 • Refusionsopgørelse
 • Skødet

For yderligere specifikation af vores ydelser kan du kontakte os, eller se vores rådgivningsaftale.

Som udgangspunkt er dokumenterne i forbindelse med køb af en ejerlejlighed de samme som ved køb af villa. Der er dog visse variationer.  Lad os gennemgå de dokumenter/forhold, du skal håndtere ved køb af en villa.

Sådan er forløbet i en ejendomshandel

Når du skal købe fast ejendom, er der en lang række punkter man skal igennem. Hos Vilsøe Boligadvokater hjælper vi dig trygt igennem din bolighandel fra start til slut, og vi varetager alle de juridiske aspekter i fm. din bolighandel.

Visse elementer er mere generelle end andre, og dermed kan man forvente følgende forløb i sin ejendomshandel for ejerboliger:

 • Købsaftale underskrives af køber.
 • Købers advokat gennemgår sammen med køber købsaftalen og andre dokumenter vedrørende ejendommen og godkender købsaftalen over for mægler, eventuelt med ændringer, som anføres i et godkendelsesbrev. Dette kan også ske, inden købsaftalen underskrives. Hvis køber underskriver købsaftalen, inden den er gennemgået af advokat, bør der ALTID indsættes et såkaldt advokatforbehold i købsaftalen.
 • Når købsaftalen er underskrevet af begge parter, deponeres udbetalingen, og købers bank stiller garanti for restkøbesummen.
 • Køber tager i samråd med sit pengeinstitut og/eller advokat stilling til finansiering af ejendommen, herunder om der skal foretages kurssikring. Dette kan også ske på et tidligere tidspunkt.
 • Købers advokat opretter skøde digitalt på www.tinglysning.dk til købers og sælgers signering (NemID) og derefter til tinglysning cirka 2-4 uger før overtagelsesdagen.
 • Købers bank tinglyser og hjemtager købers lån, og sælgers bank indfrier og aflyser sælgers lån. Parternes banker koordinerer internt overførsel af tinglysningsafgift fra sælgers lån til købers lån.
 • Køber og sælger foretager i fællesskab på overtagelsesdagen/dispositionsdagen aflæsning af vand, el, gas, olie mv. og meddeler ejerskifte til de relevante forsyningsselskaber. Resultatet af vandaflæsning og eventuel olieaflæsning meddeles købers advokat (gælder ikke for ejerlejligheder) til brug for udarbejdelse af refusionsopgørelsen.
 • Købers advokat udarbejder refusionsopgørelse, som sendes til købers og sælgers underskrift.
 • Tinglyst skøde sendes til køber, og handelen frigives, eventuelt med tilbageholdelse af et mindre beløb til sikkerhed for en eventuel refusionssaldo i købers favør, hvis refusionsopgørelsen ikke er godkendt på dette tidspunkt.
 • Handelen kan forventes afsluttet ekspeditionsmæssigt cirka 4-6 uger efter overtagelsesdagen.