Køb af Villa

At købe en villa er en stor beslutning, som ikke er så ligetil at fortryde igen. Udover køb af sommerhus og bil, er dét at købe en fast bolig blandt de største investeringer, du står overfor i dit liv.

Derfor opstår der helt naturligt en del følelsesmæssige og økonomiske overvejelser. Her er det vigtigt, at du tænker dig godt om. Købet af en villa vil nemlig have stor indvirkning på dit liv i mange år.

Selvom det kan være svært, er det vigtigt, at du slår koldt vand i blodet, inden du køber villaen. Går du ikke villaen efter i sømmene, kan du nemlig hurtigt ende med at købe for dyrt – eller at købe katten i sækken.

Vores boligadvokaters opgave er at sikre, at dette ikke sker for dig.

Mere end 20 års erfaring med at rådgive om køb af villaer

Som noget helt særligt har Vilsøe Boligadvokater mere end 20 års erfaring med at yde professionel rådgivning til dem, der står overfor at skulle købe en villa.

Vores mange års erfaring betyder, at vi er bekendt med alle faldgruber. Vi kan dermed forhindre, at du havner i én af dem.

Det betyder, at vi let kan gennemskue, hvilke områder der kan forhandles, så du får de bedste betingelser – og ikke mindst, så du køber villaen til den rigtige pris.

Vi gennemgår villaen fra a-z

Der findes en tårnhøj stak af dokumenter, du skal tage stilling til, når du skal købe en villa. Som kunde hos Vilsøe Boligadvokater kan du roligt overlade alt det praktiske til os, og vi guider dig sikkert igennem hele processen.

Det kan være meget vanskeligt at finde hoved og hale i de mange dokumenter, der hører med, når du skal købe villaen, og det er derfor noget, vores advokater hjælper dig med.

Vores mission er, at du skal føle dig helt tryg ved, at der er taget stilling til samtlige dokumenter – og at villaen i realiteten lever op til det, den giver sig ud for at være.

Med andre ord kan du med ro i maven købe villaen efter et samarbejde med os.

Hvad er din situation?

Der kan være mange grunde til, at du overvejer at købe en villa. Måske går du stadig og overvejer, om det er det rigtige for dig? Måske har du allerede fundet drømmevillaen, men har brug for rådgivning, inden du køber?

Uanset din situation kan vi hos Vilsøe Boligadvokater hjælpe dig sikkert gennem din ejendomshandel. Vi har stor erfaring med at rådgive forskellige kunder, der står forskellige steder i livet, og vi kan derfor også rådgive dig.

Sådan hjælper vi dig i forbindelse med køb af villa

Vi hjælper dig med at bevare overblikket over alle de juridiske aspekter i forbindelse med ejendomshandlen. Vi er også din faste sparringspartner, som du altid kan spørge til råds. Hvis du ønsker det, kan vi desuden fungere som kontaktperson til ejendomsmægler og bank. Det er således helt op til dig, hvor meget vi skal ind over processen.

Udover ovennævnte ydelser hjælper vi dig med:

 • Købsaftalen
 • Prisforhandling
 • Vilkårsforhandling
 • Finansiering
 • Tinglysning
 • Refusionsopgørelse
 • Skødet.

For yderligere specifikation af vores ydelser kan du kontakte os, eller se vores rådgivningsaftale.

Som udgangspunkt er dokumenterne i forbindelse med køb af en ejerlejlighed de samme som ved køb af ejerlejlighed. Der er dog visse variationer.  Lad os gennemgå de dokumenter/forhold, du skal håndtere ved køb af en villa.

 

Dokumenter i forbindelse med køb af en villa

Der er som sagt mange dokumenter at tage stilling til. Blandt andet:

 • Købsaftale
 • Tilstandsrapport
 • Forsikringstilbud
 • Energimærke
 • Energiforbrugsoplysninger
 • Tingsbogsattest
 • Servitutudskrifter
 • BBR-udskrift

Købsaftalen

En købsaftale er, som navnet antyder, en bindende aftale mellem køber og sælger. Du bør som køber ikke indgå mundtlige aftaler med sælger eller ejendomsmægler, da det efterfølgende kan være svært at bevise, hvad der i realiteten er aftalt.


Eksempel på en misforståelse

Nogle gange fremgår det af et bilag til købsaftalen (fx tilstandsrapporten), at sælger vil foretage nogle arbejder på ejendommen.

Dette er imidlertid anført før købsaftalens indgåelse, og hvis den endelige pris er reduceret ift. udbudsprisen, kan det være sælgers opfattelse, at vedkommende ikke længere skal udføre de arbejder, der fremgår af tilstandsrapporten.

Denne misforståelse er et eksempel på, hvor det kan gå galt, og hvor vigtigt det er, at købsaftalen er læst grundigt igennem. Hvis der er forhold, som er vigtige for dig, skal det skrives ind i købsaftalen.

Vi taler sammen om, hvad der er vigtigt for dig, og så sikrer vi, at det bliver en del af den endelige aftale.

Tilstandsrapporten

En tilstandsrapport er udarbejdet af en bygningssagkyndig, som er beskikket af justitsministeriet. Tilstandsrapporten må maksimalt være 6 måneder gammel ved udleveringen til køber for at være gyldig.

Tillæg til tilstandsrapporten udarbejdes af de fleste ejendomsmæglerkæder under forskellige betegnelser (Sundhedsattest, Kvalitetsmærke mv.). Tillæggene er ikke omfattet af lovgivningen om tilstandsrapporter, og den juridiske betydning heraf er derfor uklar.

Det kan være svært at gennemskue en tilstandsrapport. Vores advokater gennemgår tilstandsrapporten, og vi rådgiver dig, hvis der er noget, du skal vide om tilstanden på huset. På den måde kan du være tryg ved, at du er helt bekendt med villaens tilstand, inden du køber den.

Forsikringstilbud på ejerskifteforsikring og husforsikring

Når du skal købe en villa, skal du have en ejerskifteforsikring og en husforsikring. I den forbindelse rådgiver vi dig, så du får en forsikring, der matcher dine behov bedst muligt.

Energimærke

Energimærket udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig. Hvis dokumentet ikke foreligger, kan du kræve det udarbejdet for sælgers regning. Energimærket har dog ingen betydning for handelens gyldighed eller sælgers ansvarsfritagelse efter reglerne om tilstandsrapporter. Et energimærke er gyldigt i 10 år.

Energiforbrugsoplysninger

Energiforbrugsoplysningerne er, modsat energimærket, sælgers aktuelle energiforbrug. Disse bør være dokumenteret i form af de seneste årsopgørelser fra forsyningsværkerne.

Tingbogsattest

Tingbogsattesten er en oversigt over dommerkontorets registrering om ejendommen (ejerforhold, belåning, servitutter mv.). Her fremgår blandt andet hvem der ejer villaen, hvornår den er købt, købesummer, og hvilke begrænsninger der er ved at bo i villaen.

Vi gennemgår tingbogsattesten for dig, så du er opmærksom på, hvis der eksempelvis er regler for, hvor højt du må bygge – eller om der er forbud mod at drive erhverv på ejendommen.

Servitutudskrifter

Servitutudskrifter er udskrifter af relevante servitutter tinglyst på en ejendom (mange servitutter er dog ikke længere aktuelle på handelstidspunktet).

BBR-udskrift

En BBR-udskrift er er kommunens bygningsmæssige registrering af ejendommen. BBR-udskriften er en oversigt over blandt andet:

 • Bygningsareal
 • Antal bygninger
 • Energiforhold

Ejendomsdatarapport

Når du køber en villa, er der yderligere forhold, du skal kende til. Vi gennemgår kort nogle af dem her.

 • Forureningsskema er regionens oplysning om ejendommens forureningsforhold.
 • Byggetilladelser og bygningstegninger. Det er vigtigt at vide, om der er givet tilladelse, hvis der findes bygninger, som ikke fremgår af BBR-udskriften. Det samme gælder, hvis der efter ejendommens opførelse er foretaget bygningsændringer, som kræver byggetilladelse. Derfor gennemgår vi også dette for dig.
 • Skødet er et dokument, som skal registreres tingbogen og i Tinglysningsretten. Skødet udarbejdes af købers advokat eller sælgers ejendomsmægler på grundlag af købsaftalen og underskrives digitalt (NemID) af både køber og sælger.
 • Refusionsopgørelsen er en opgørelse over ejendommens indtægter og udgifter med overtagelsesdagen som skæringsdag, som købers advokat eller sælgers ejendomsmægler udarbejder efter overtagelsesdagen.
 • Lånedokumenter vedrørende finansieringen (pantebrev, garantierklæring, omprioriteringsaftale mv.).

Ingen spørgsmål er dumme spørgsmål

Vi gennemgår alle papirer og forhold fra a-z, og du kan undervejs stille alle de spørgsmål, du måtte have. Ingen spørgsmål er dumme spørgsmål, og vores advokater sætter en dyd i at kunne formidle alle dokumenterne, så du kan forstå dem.

Vores advokaters erfaring gør desuden, at vi kan gøre dig opmærksom på de andre særlige forhold, som du skal være opmærksom på i forbindelse med købet af villaen.

Vilsøe Boligadvokater hjælper dig trygt igennem din ejendomshandel

Uanset om du vil sælge eller købe en villa, kan vi hos Vilsøe Boligadvokater hjælpe dig med al juraen forbundet med ejendomshandler. Siden 1999 har vi bistået som boligadvokat i mange tusinde handler, og vi kan også hjælpe dig.

Læs mere om Vilsøe Boligadvokater.