Om Vilsøe Boligadvokater

Vilsøe Boligadvokater ApS er i dag Danmarks største advokatfirma indenfor juridisk rådgivning til private om køb og salg af fast ejendom. Vi er i øjeblikket ca. 30 medarbejdere fordelt på 2 filialer i København og Hillerød.

Vi har et stærkt professionelt men også uhøjtideligt team af medarbejdere, som er i stand til at møde vores kunder og hinanden i øjenhøjde.

Forside 5 Om Vilsøe Boligadvokater
Vilsøe Boligadvokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet
Advokaterne hos Vilsøe Boligadvokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Ekspertviden, kvalitet og effektivitet for pengene

Alle vores advokater og sekretærer er specialiserede indenfor bolighandel. Derfor kan Vilsøe Boligadvokater i dag tilbyde den mest kvalificerede behandling af dit boligkøb eller boligsalg. Vores mission er at hjælpe dig trygt og sikkert igennem dit boligkøb eller -salg.

Vilsøe Boligadvokater giver dig tryghed og sikkerhed

Vi er en professionel og grundig modspiller til ejendomsmæglerne, og sørger altid for at sikre vores kunder bedst muligt. Dette gør vi både via grundig gennemgang af din boligsag, og via konstruktiv dialog og forhandling med modparten. Vi giver dig tryghed og sikkerhed hvad end det handler om dit køb af bolig eller salg af bolig.

Gode referencer

Størstedelen af vores kunder har været kunder hos os før, eller har fået os anbefalet af andre. Kundetilfredshed er vores bedste markedsføring, bl.a. derfor er du som kunde det vigtigste for os.

Om os

Vores CVR-nummer er 10115922.

Vilsøe Boligadvokater er organiseret som et anpartsselskab (ApS).

Vilsøe Boligadvokater har klientbankkonto i Sydbank, Kongens Nytorv afdeling.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Finansiel Stabilitets hjemmeside.

Advokaterne hos Vilsøe Boligadvokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Vilsøe Boligadvokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Vilsøe Boligadvokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Vilsøe Boligadvokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Advokaterne hos Vilsøe Boligadvokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Vilsøe Boligadvokater og/eller utilfredshed med en af Vilsøe Boligadvokater advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.