VILSØE Boligadvokater ApS er i dag Danmarks største advokatfirma indenfor juridisk rådgivning til private om køb og salg af fast ejendom. Vi er i øjeblikket ca. 30 medarbejdere fordelt på 2 filialer i København og Hillerød.

Vi har et stærkt professionelt men også uhøjtideligt team af medarbejdere, som er i stand til at møde vores kunder og hinanden i øjenhøjde.

Ekspertviden, kvalitet og effektivitet for pengene

Alle vores advokater og sekretærer er specialiserede indenfor bolighandel. Derfor kan VILSØE Boligadvokater i dag tilbyde den mest kvalificerede behandling af dit boligkøb eller boligsalg. Vores mission er at hjælpe dig trygt og sikkert igennem dit boligkøb eller -salg.

Vilsøe Boligadvokater giver dig tryghed og sikkerhed

Vi er en professionel og grundig modspiller til ejendomsmæglerne, og sørger altid for at sikre vores kunder bedst muligt. Dette gør vi både via grundig gennemgang af din boligsag, og via konstruktiv dialog og forhandling med modparten. Vi giver dig tryghed og sikkerhed hvad end det handler om dit køb af bolig eller salg af bolig.

Gode referencer

Størstedelen af vores kunder har været kunder hos os før, eller har fået os anbefalet af andre. Kundetilfredshed er vores bedste markedsføring, bl.a. derfor er du som kunde det vigtigste for os.

Om os

Vilsøe Boligadvokater ApS, CVR.nr.: 10115922, er organiseret som et anpartsselskab.

Advokaterne hos Vilsøe Boligadvokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Vilsøe Boligadvokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning, som følger de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen og garantiordningen er tegnet hos:

Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Vilsøe Boligadvokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Vilsøe Boligadvokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Advokaterne hos Vilsøe Boligadvokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Klage i anledning af advokatrådgivning og salærklage kan indbringes for:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Advokatnævnet