Køb af fast ejendom er en af de største beslutninger, vi tager i livet. Du bør derfor også i den situation overveje din livssituation generelt – er du f.eks. klar over, hvem der arver dig? Det kan i mange tilfælde være både fornuftigt, men også nødvendigt at oprette testamente. Har I f.eks. kun særbørn eller har I både fællesbørn og særbørn? Skal din ægtefælle arve mest muligt, så størstedelen af arven ikke går til børnene, førend længstlevende dør? Har I overvejet, om det vil være en god idé at f.eks. huset bliver gjort til særeje? Kontakt os for nærmere rådgivning om arveforhold, om udarbejdelse af testamente og om udarbejdelse af ægtepagt.