[15.58] Frederik Nørgaard

Arv og bodeling

Køb af fast ejendom er en af de største beslutninger, vi tager i livet. Du bør derfor også i den situation overveje din livssituation generelt – er du f.eks. klar over, hvem der arver dig? Det kan i mange tilfælde være både fornuftigt, men også nødvendigt at oprette testamente. Har I f.eks. kun særbørn eller har I både fællesbørn og særbørn? Skal din ægtefælle arve mest muligt, så størstedelen af arven ikke går til børnene, førend længstlevende dør? Har I overvejet, om det vil være en god idé at f.eks. huset bliver gjort til særeje?

Eller ring på 70 27 17 07

Forside 5 Ydelser 5 Testamente og ægtepagt
Vilsøe Boligadvokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet
Advokaterne hos Vilsøe Boligadvokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alt vedr. arv og bodeling samt ægtepagt og testamente, kan vi som boligadvokat hjælpe jer med at få styr på.

Kontakt os for nærmere rådgivning om arveforhold, om udarbejdelse af testamente og om udarbejdelse af ægtepagt.

Download en gratis købervejledning