Køb af fast ejendom er en af de største beslutninger, vi tager i livet. Du bør derfor også i den situation overveje din livssituation generelt – er du f.eks. klar over, hvem der arver dig? Det kan i mange tilfælde være både fornuftigt, men også nødvendigt at oprette testamente. Har I f.eks. kun særbørn eller har I både fællesbørn og særbørn? Skal din ægtefælle arve mest muligt, så størstedelen af arven ikke går til børnene, førend længstlevende dør? Har I overvejet, om det vil være en god idé at f.eks. huset bliver gjort til særeje?

Alt vedr. arv og bodeling samt ægtepagt og testamente, kan vi som boligadvokat hjælpe jer med at få styr på.

Kontakt os for nærmere rådgivning om arveforhold, om udarbejdelse af testamente og om udarbejdelse af ægtepagt.