Køb af sommerhus

Den danske sommer er vidunderlig. Ofte lunefuld, men altid vidunderlig. Derfor er interessen for sommerhuse også altid til stede, og flere ønsker at købe deres eget sommerhus.

Hos Vilsøe Boligadvokater er vores spidskompetencer rådgivning ved køb af fast ejendom – herunder også sommerhuse, og vi kan hjælpe dig med alle de juridiske aspekter, der knytter sig til køb af et sommerhus.

Sådan kan vi, som boligadvokat, hjælpe dig med dit køb af sommerhus

Det er vigtigt at skelne mellem en boligadvokat og en ejendomsmægler. Vi er boligadvokater og dermed uvildige i forhold til at få handlet et specifikt sommerhus. Der hvor vi kommer ind i billedet er i forhold til juraen, der er forbundet med køb af fast ejendom – i dette tilfælde et sommerhus.

Ved køb af sommerhus hjælper vi dig bl.a. ved at…

  • Vi gennemgår alle ejendommens dokumenter samt købsaftalen og rådgiver dig om indholdet heraf
  • Vi har kontakten til ejendomsmægler, og varetager vilkårsforhandlinger
  • Vi har kontakt til de involverede banker i sagen og rådgiver dig om finansieringen
  • Vi udarbejder refusionsopgørelse, udarbejder skøde og sørger for tinglysning mv.

Alt det og meget mere kan du læse mere om her i vores RÅDGIVNINGSAFTALE

Vi hjælper dig med et sikkert sommerhuskøb

Specielle forhold ved køb af sommerhus

Sommerhuse er underlagt nogle andre regler i forhold til anvendelse og benyttelse end almindelige huse og villaer. Men i forhold til selve købsprocessen, så minder de to boligtyper meget om hinanden. Dog er forholdene ikke 100% ens, og der er nogle forhold, du skal være klar over i f.m. køb af sommerhus.

Sommerhuse er fritaget for energimærkningsordningen

Fra 1. september 2017 ophørte lovkravet om energimærkning af sommerhuse. Det vil sige, at et sommerhus ikke længere skal være energimærkede som alm. helårshuse og ejerlejligheder. Det er dog stadig muligt at få et energimærke på sit sommerhus, hvilket i så fald udarbejdes på samme vilkår som til alm. huse.

Energimærket giver en god indikation af en boligs varmeforbrug og kan dermed være et salgsparameter, hvis sommerhuset formodes at have et lavt energiforbrug og dermed få en god energimærkning.

Finansiering af dit sommerhuskøb

Der skete mange ting på sommerhusområdet i 2017, herunder også i forhold til finansieringen. Indtil 1. maj 2017 var reglerne sådan, at man ved køb af sommerhus kun kunne finansiere 60% af købet via et realkreditlån. Denne grænse er nu hævet og lyder nu på hele 75%. Det er godt nyt for dig, som vil købe sommerhus og finansiere det til en lav rente. Restkøbesummen kan som hidtil finansieres ved enten banklån eller ved at udstede et sælgerpantebrev.

Ejendomsavancebeskatning – Skatteregler vedr. salg af sommerhus

Et sommerhus, som ejeren selv har brugt til beboelse, er som hovedregel fritaget for ejendomsavancebeskatning, uanset hvor kortvarig ejerperioden har været. Det vil sige, at sommerhuse faktisk falder under den såkaldte ”parcelhusregel”, der i de fleste tilfælde gør det skattefrit at sælge sit sommerhus – bare så længe du selv har beboet det.