• Vi gennemgår udkast til entreprisekontrakt og rådgiver dig om indholdet heraf
  • Vi har kontakten til ejendomsmægler/entreprenør med henblik på vilkårsforhandling
  • Vi rådgiver om finansiering og har kontakt til din bank

For yderligere specifikation se RÅDGIVNINGSAFTALE