Skal du foretage et forældrekøb, er der ekstra god grund til at bruge Vilsøe Boligadvokaters kompetente rådgivning i forbindelse med dit køb. Her har du, udover rådgivning om købet, brug for rådgivning om lejefastsættelse, valg af skatteordning, mulighed for boligsikring m.v. I vores forældrekøbspakke er udarbejdelse af lejekontrakt inkluderet.

Vi tilbyder også rådgivning om, hvordan et forældrekøb afvikles bedst muligt skattemæssigt, når dit barn ikke længere har behov for at bebo lejligheden.

  • Vi gennemgår købsaftalen og alle ejendommens dokumenter, og rådgiver dig om indholdet heraf
  • Vi har kontakten til ejendomsmægler med henblik på pris- og vilkårsforhandling
  • Vi rådgiver om finansiering og har kontakt til bankerne i sagen
  • Vi udarbejder lejekontrakt
  • Vi informerer om skatteforhold (vedrørende virksomhedsskatteordning / kapitalafkastordning, vedligeholdelsesfradrag, udarbejdelse af selvangivelse, samt dit behov for revisor mv.)

Husk endvidere ADVOKATFORBEHOLDET i købsaftalen! Læs mere herom under fanebladet “Gode råd”.

For yderligere specifikation se FORÆLDREKØBSBROCHURE samt RÅDGIVNINGSAFTALE