Hvem betaler og laver skøde?

Udarbejdelse og tinglysning af skøde er ALTID med i prisen hos Vilsøe Boligadvokater!

Når vi udarbejder og tinglyser skødet, kan både vi og du være sikker på, at alt kører lige efter bogen i et sikkert og effektivt tempo. Køber er juridisk sikret, og sælger får frigivet sine penge hurtigst. Vores effektivitet og sikkerhed bunder i mange års erfaring med rigtig mange bolighandler om året.

Billigt skøde?

Skødet er “blot” en del af dét vores salær dækker over. Den vigtigste del er vores advokat-rådgivning, som sikrer dig juridisk bedst muligt via grundig gennemgang af købsaftalen og sagens dokumenter af en erfaren boligadvokat. Din boligadvokat fungerer som en vigtig “vagthund”, og forhandler i konstruktiv dialog med modparten på dine vegne. Derfor er det altid en god idé, at indrage en boligadvokat, når du vil sælge eller købe fast ejendom.

Ud over udarbejdelse og tinglysning af skøde sørger sekretæren for sagsbehandling fra A til Z; koordinering med og opfølgning overfor bankerne og modpartens repræsentant. Sekretæren sikrer endvidere dokumentation for betaling af alle ejendoms- og forbrugsudgifter indtil overtagelsesdagen, så du som køber ikke får ærgerlige økonomiske overraskelser, og sikrer at ALT er på plads inden købesummen frigives til sælger.

Vi holder dig løbende orienteret hele forløbet igennem, og du kan føle dig tryg i vores hænder.

FAQ om skøde og tinglysning

Hvad er et skøde?

Et skøde er et vigtigt dokument i forbindelse med en ejendomshandel.
Helt lavpraktisk kan man sige, at et skøde er det dokument, som endegyldigt erklærer den retmæssige ejer af en bolig.
Et skøde er således altid en del af en ejendomshandel, og derfor er skøde og tinglysning også indregnet i prisen, når du anvender os som din boligadvokat.

Kan jeg selv lave mit skøde?

Det korte svar er ja, men det vil vi på det kraftigste fraråde.
Et skøde er et uhyre essentielt dokument i forbindelse med bolighandler, og derfor er det også af ekstrem vigtighed, at det er udført korrekt.
Derfor vil vi aldrig råde dig til selv at udfærdige skødet, og derfor har vi altid prisen for skøde og tinglysning inkluderet i vores salær.

Forskel på skøde og købsaftale?

Fordi et skøde skal tinglyses, er det de facto et offentligt dokument. Derfor indeholder et skøde typisk ikke helt ligeså mange detaljer som en købsaftale.

Et skøde vil i de fleste tilfælde være relativt kortfattet og begrænse sig til de allervigtigste detaljer om handlen som f.eks. hvem køber og sælger er, hvilken dato ejendommen overdrages, præcis hvad det er, der er handlet og til hvilken pris.

En købsaftale er den konkrete aftale, som køber og sælger indgår. Og da individuelt forhandlede aftalevilkår ikke vedkommer andre end de berørte parter (køber og sælger), er købsaftalen som nævnt langt mere detaljeret end et skøde. Men en købsaftale gør dig ikke til den retmæssige ejer af en ejendom – det gør kun skødet.

Tinglysning af skødet

En tinglysning går i al sin enkelthed ud på at offentliggøre – samt juridisk dokumentere – den retmæssige ejer af en ejendom.

Et skøde er den officielle erklæring af den retmæssige ejer, og derfor skal skødet tinglyses, da skødet i modsat fald ikke er gældende.

Hvis ikke et skøde er tinglyst, kan man ikke bevise sit ejerskab af en bolig og dermed ikke gøre krav på ejendomsret eller optage et lån i boligen.

Hvordan foregår tinglysning af skødet?

Selve tinglysningen foregår i dag digitalt, men vi bistår dig i alle facetter vedr. skøde og tinglysning, så du ikke skal bekymre dig om noget.

Det har vi som erfarne boligadvokater fuldstændigt styr på.