Ordningen gælder dog ikke salær for eventuel besigtigelse, som skal betales, uanset om handlen gennemføres eller ej. Dog beregner vi os et fast beløb på kr. 5.000,00 inkl. moms i salær. Også selvom handlen ikke gennemføres. Dette er for arbejde udført i f.m. (1) “Færdighusprojekt” eller “Entrepriseaftale”, (2) køberrepræsentation i tilfælde hvor sælger ikke er repræsenteret af en ejendomsmælger, eller (3) sælgerrepræsentation, hvis endelig aftale med byggefirmaet/sælger/køber ikke indgås. Gennemføres handlen, gælder vores normale salærtakster, jf. prislisten på “forsiden”.
 

NO BUY – NO BILL giver sikkerhed

Vores NO BUY – NO BILL-ordning sikrer dig, at du ikke bruger en masse omkostninger på advokat, hvis du trækker et par ”nitter” i boligjagten.
 
Vores NO BUY – NO BILL kan sammenlignes med en forsikringsordning. Her spredes risikoen for en hændelse også ud på et stort antal mennesker – nemlig forsikringstagerne.
 
En NO BUY – NO BILL-ordning er naturligvis ikke omkostningsfri for os. Men på grund af det store antal sager, vi har, kan vi rimeligt sikkert estimere vores omkostning ved ordningen. Dermed indgår omkostningerne i prissætningen af vores ydelser. Det store flertal af vores kunder, hvor handelen gennemføres, betaler således for det fåtal af vores kunder, hvor handelen ikke gennemføres.
 
Vores NO BUY – NO BILL-ordning er indført, for at du kan kontakte os tidligt i forløbet med din ejendomshandel uden at skulle bekymre dig om at stå med en advokatregning for en handel, som eventuelt ikke gennemføres af den ene eller anden grund.