Køb af ejerlejlighed

Ejerlejligheder er populære, og ifølge Danmarks Statistik bor mere end 1 million danskere i lejlighed – enten som ejer eller lejer.

Ejerlejligheder er især populært blandt de unge – f.eks. som et forældrekøb. Men også hos de lidt ældre, hvor børnene er flyttet hjemmefra. Mange forældre ser muligheder i at sælge deres bolig for at flytte i ejerlejlighed i byen, og dermed være tættere på deres børn – selv om de er flyttet hjemmefra.

Uanset hvor i livet du befinder dig, kan vi hos Vilsøe Boligadvokater hjælpe dig gennem din ejendomshandel og dit  køb af ejerlejlighed.

Sådan kan vi hjælpe ved køb af ejerlejlighed

Som boligadvokat er det vores opgave at have det forkromede overblik i forhold til de juridiske aspekter vedr. en ejendomshandel.  Det gælder naturligvis også ved salg eller køb af ejerlejligheder.

Helt konkret varetager vi som din boligadvokat bl.a. følgende:

  • Vi gennemgår og rådgiver dig om købsaftalen og ejendommens forskellige dokumenter
  • Med henblik på vilkårsforhandling har vi kontakten med ejendomsmægler
  • Vi har kontakten til bankerne og rådgiver dig om finansieringen
  • Vi sørger for tinglysning, laver refusionsopgørelse mv., og udarbejder skødet i fm. handlen

Dette er blot nogle af vores mange opgaver som boligadvokat. For yderligere specifikation af vores ydelser, kan du kontakte os, eller se vores RÅDGIVNINGSAFTALE.

Vilsøe Boligadvokater hjælper dig trygt igennem din bolighandel

Dokumenter i forbindelse med køb af ejerlejlighed

Som udgangspunkt er dokumenterne i forbindelse med køb af en ejerlejlighed de samme som ved køb af villa. Dog skal der som regel ikke udarbejdes en tilstandsrapport for ejerlejligheder, da der som udgangspunkt ikke kan tegnes ejerskifteforsikring for en ejerlejlighed.

Og da ejendommens husforsikring endvidere er tegnet gennem ejerforeningen, og således ikke skal fornyes i f.m. handelen, foreligger der heller ikke tilbud på husforsikring ved køb af ejerlejlighed.

Derudover indgår følgende dokumenter ved køb af ejerlejlighed:

  • Ejerforeningsdokumenter
    Ejerforeningsdokumenter omfatter seneste generalforsamlingsreferat, årsrapport, budget, vedtægter, forsikringspolice, eventuel husorden, eventuel tilstandsrapport på hele ejendommen (ikke omfattet af den lovmæssige tilstandsrapportordning) samt administratorbesvarelse/ejerlejlighedsskema (administrators besvarelse af aktuelle forhold vedrørende ejerlejligheden og ejerforeningen).
  • Ejerlejlighedskort
    Et ejerlejlighedskort er et rids over ejerlejligheden udarbejdet af landinspektøren i f.m. opdeling af ejendommen i ejerlejligheder.

Særlige forhold ved køb af ejerlejlighed

I forbindelse med køb af ejerlejligheder skal man specielt være opmærksom på, at det sædvanligvis følger af ejerforeningens vedtægter, at køber vil blive opkrævet en eventuel efterbetaling, når varmeregnskabet for ejerlejligheden senere aflægges over for ejerne i foreningen.

Det er derfor vigtigt, at man i forbindelse med overtagelsen af lejligheden sikrer sig, at der bliver foretaget en flytteaflæsning af varmemålerne, således at man har et sikkert grundlag for at videresende en eventuel efterbetaling til sælger.

Vær endvidere opmærksom på, at der i de fleste ejerforeninger gælder begrænsninger med hensyn til udlejning af lejlighederne, således at udlejning skal godkendes af ejerforeningens bestyrelse.

Vilsøe Boligadvokater hjælper dig trygt igennem din ejendomshandel

Uanset om du vil sælge eller købe fast ejendom, kan vi hos Vilsøe Boligadvokater hjælpe dig med al juraen forbundet med ejendomshandler. Siden 1999 har vi bistået som boligadvokat i et utal af handler, og vi kan også hjælpe dig.

Læs mere om Vilsøe Boligadvokater.