Er valget faldet på køb af en andelsbolig, er der ekstra god grund til at bruge Vilsøe Boligadvokater og vores kompetente rådgivning i forbindelse med dit køb.

Vores ydelse omfatter bl.a.:

 • Vi gennemgår købsaftalen og alle ejendommens dokumenter og rådgiver dig om indholdet heraf
 • Vi har kontakten til ejendomsmægler/administrator med henblik på pris- og vilkårsforhandling
 • Vi rådgiver om finansiering og har kontakt til din bank

Der er både gode og dårlige andelsboligkøb, men med vores rådgivning, er du sikker på, at undgå dyre overraskelser. Vi kan oplyse dig om de økonomiske og juridiske risici ved andelsboligkøbet og sikre, at du køber andelsboligen til den rigtige pris. Vi ved, hvad du skal være opmærksom på, så ring til os inden du underskriver! Husk endvidere at underskrive med advokatforbehold! Læs mere herom under fanebladet “Gode råd“.

For yderligere specifikation se RÅDGIVNINGSAFTALE

Sådan er forløbet, når du skal købe andelsbolig

Når du skal købe andelsbolig, er der en række punkter man skal igennem. Hos Vilsøe Boligadvokater hjælper vi dig igennem alle faserne af dit andelskøb, og vi varetager alle de juridiske aspekter i fm. anskaffelsen af din andelsbolig.

Typisk ser forløbet, når du skal købe en andelsbolig, således ud:

 1. Købsaftale underskrives af køber.
 2. Købers advokat gennemgår sammen med køber købsaftalen og andre dokumenter vedrørende ejendommen og godkender købsaftalen over for mægler, eventuelt med ændringer, som anføres i et godkendelsesbrev. Dette kan også ske, inden købsaftalen underskrives. Hvis køber underskriver købsaftalen, inden den er gennemgået af advokat, bør der ALTID indsættes et såkaldt advokatforbehold i købsaftalen.
 3. Når købsaftalen er underskrevet af begge parter, deponeres udbetalingen, og købers bank stiller garanti for restkøbesummen.
 4. Køber tager i samråd med sit pengeinstitut og/eller advokat stilling til finansiering af ejendommen, herunder om der skal foretages kurssikring. Dette kan også ske på et tidligere tidspunkt.
 5. Andelsboligforeningens bestyrelse udarbejder en overdragelseserklæring samt andelsbevis, der skal underskrives af køber.
 6. Senest 14 dage før overtagelsesdagen modtager køber opkrævning for betaling af købesummen fra andelsboligforeningens bestyrelse/administrator.
 7. Køber og sælger foretager i fællesskab på overtagelsesdagen/dispositionsdagen aflæsning af vand, el, gas m.v. og meddeler ejerskifte til de relevante forsyningsmyndigheder.
 8. Køber gennemgår lejligheden pr. overtagelsesdagen, idet krav om fejl og mangler i lejligheden skal være fremsat over for sælger og andelsboligforeningens bestyrelse inden for en meget kort frist på typisk 2-3 uger. Herefter frigives købesummen af andelsboligforeningens bestyrelse til sælger.

OBS: Står du overfor at købe en ejerbolig, er processen lidt anderledes (dog med undtagelse af punkt 1-4, som er de samme).

Få det fulde overblik, inden du køber andelsbolig

Det er en stor beslutning, at købe andelsbolig, og der er mange ting at tage højde for. Vi har samlet alt det, du som køber skal vide i vores Købervejledning, som du kan downloade helt gratis her.

Købervejledningen giver dig det fulde overblik over hele processen, og kan hjælpe med at bevare den indre ro.